Комунальне підприємство "Ковельводоканал" Ковельської міської ради
Про нас
Сторінка споживача
Нормативна базаПовідомлення про наміри встановлення тарифів!!!

  
 
 

До  відома споживачів  послуг з централізованого водопостачання  та централізованого водовідведення.

КП «Ковельводоканал»  доводить до відома споживачів  інформацію про намір встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та  централізованого  водовідведення на 2024 рік.

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках», передбачено встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати всі витрати в собівартості цих послуг.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019р. № 291) «Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення»,  постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021року № 613 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» та керуючись ст. 10 розділу ІІІ Закону України « Про житлово- комунальні послуги, КП «Ковельводоканал» підготувало проект тарифів  на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2024рік.

Згідно з п.8 Порядку формування тарифів підприємство в термін до 20 серпня кожного року має надати  уповноваженому органу заяву і розрахунки тарифів на планований період за встановленими формами з відповідними розрахунками,  підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час їх проведення.

Відповідно до Порядку тарифи на 2023рік сформовані з врахуванням:

-          річного плану діяльності підприємства з централізованого водопостачання та водовідведення окремо за кожним видом діяльності;

-          загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії;

-          індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, погоджених Державним агентством водних ресурсів України, начальником управління екології та природніх ресурсів Волинської обласної Державної Адміністрації та встановлених рішенням виконавчого комітету Ковельської міської ради від 14.11.2019 № 389;

-          Податкового кодексу України;

-          Закону України «Про оплату праці», положень Генеральної та Галузевої угод, колективного договору підприємства;

-          технологічних регламентів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків, зборів, обов’язкових платежів, цін на матеріальні ресурси та послуги.

         Основні чинники, які вплинули на зростання вартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:

 На зміну тарифів, які діяли з 01.01.2023 по 31.12.2023року включно, вплинули в першу чергу такі чинники: 

1. змінилися обсяги реалізації, що враховані в діючих тарифах:

     -   зменшилися на 51,6 тис. мᶾ  (2,3%) з централізованого водопостачання,

      -  зменшилися на 59,2 тис. мᶾ (2,8%) з централізованого водовідведення.

Обсяги реалізації визначені річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, погодженим першим заступником міського голови Ковельської міської ради. Річний план розрахований відповідно до індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, затверджених рішенням виконавчого комітету Ковельської міської ради від14.11.2019 № 38. Намітилася тенденція до зменшення обсягів реалізації послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, незважаючи на збільшення кількості абонентів.  Це обумовлюється  встановленням споживачами розподільчих засобів обліку, що  спонукає їх  до економного використання води. На зменшення обсягів реалізації значно впливає відсутність гарячої води в будинках з централізованим водопостачанням через проведення щорічних  профілактик  котелень ПТМ “Ковельтепло”, також через військову агресію багато споживачів вимушено покинули власні домівки і виїхали у безпечні місця.

Через складну економічну ситуацію та військовий стан у країні, і  великі підприємства і представники малого та середнього бізнесу взагалі скорочують свою діяльність, а то і припиняють її.

2.  змінилися витрати з електричної енергії, а саме:

    -    збільшилися на 1176,3 тис. грн або на 13,2% з  централізованого водопостачання,

     -    збільшилися на 3454,4 тис. грн або на 24,9% з централізованого водовідведення.

Відбулося підвищення вартості електричної енергії, що передається на 2 класі напруги  на 26,7%.  При цьому заплановані фізичні обсяги (кВт*год) використання електричної енергії змінилися відносно діючої структури тарифів:

-          зменшились на 192,6 тис. кВт*год (10,8%) з централізованого водопостачання,

-           зменшилися на 14,0 тис. кВт*год (0,5%) з централізованого водовідведення.

Зростання вартості електроенергії також призводить до зростання таких витрат, як - послуги з підкачки  води у багатоповерхових будинках.

Ураховані обсяги споживання електричної енергії не перевищують обсяги, що розраховані відповідно до норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

3. збільшилася амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних  і нематеріальних активів, а саме:

    -      збільшилися витрати на 366,8 тис. грн (18,5%) на централізоване водопостачання,

    -      збільшилися на 105,3 тис. грн (5,3% ) на централізоване водовідведення.

Введення в дію нових та реконструкція основних фондів призводить до збільшення їх вартості, яка амортизується. Амортизаційні відрахування, що враховуються в тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення є джерелом фінансування у 2024році заходів інвестиційоної програми підприємства.

4.  витрати на оплату праці :

Розрахунок фонду оплати праці на 2024рік здійснено з урахуванням встановленого  Законом України «Про Державний бюджет України на 2023рік» прожиткового мінімуму для працездатних осіб  - 2684 грн та мінімальної заробітної плати у розмірі – 6700 грн

Фонд оплати праці в планових та фактичних витратах включає в себе виплати з основної та додаткової заробітної плати, розрахованої на основі прийнятих розмірів тарифних ставок та посадових окладів, доплат та інших заохочувальних гарантійних виплат працівникам підприємства, що затверджені колективним договором з дотриманням умов розмірів та норм чинної Галузевої угоди.

Нормативи чисельності при плановому розрахунку розраховані відповідно до вимог Наказу Держжитлокомунгоспу  від 06.06.1997р. № 39.

5. витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів:

    -   зменшилися на 43,8 тис. грн  на централізоване водопостачання (через зменшення видобутку та реалізації води),

    -  збільшилися на 648,2 тис. грн  на централізоване  водовідведення за рахунок збільшення ставок відповідно до Податкового кодексу;

Решта витрат включена до розрахунку тарифів на 2024 ріку на рівні фактичних витрат 2022року.

Метою встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення є приведення тарифів у відповідність до діючого законодавства та до економічно обгрунтованого рівня. Це дасть можливість забезпечити:

-      утримання якості надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  на рівні нормативної;

-       дотримування та виконання норм трудового законодавства,  залучення до роботи на підприємстві відповідальних та кваліфікованих працівників;

-  можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності підприємства у 2023 році;

-       беззбиткову діяльність підприємства, відповідно до вимог діючого законодавства.

Проект планованих тарифів  (без ПДВ)  на 2024 рік, відповідно до наданих розрахунків:

централізоване водопостачання – 18,70 грн/мᶾ;

централізоване водовідведення – 26,65 грн/мᶾ.  

Підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для соціально незахищених та малозабезпечених верств населення  буде компенсовано через пільги та субсидії які, згідно законодавства, може безперешкодно оформити кожна родина.

Підприємство належить до підприємств критичної інфраструктури, що забезпечує життєво необхідними послугами населення, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, бюджетні установи міста, тому  ми будемо  виконувати взяті на себе договірні зобов’язання по забезпеченню міста централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням.

Жорстока російсько-українська війна завдає важких ударів по економіці нашої держави, масштаби яких продовжують збільшуватись. Ми всі прекрасно розуміємо, що економічна ситуація буде залишатися складною, інфляційні процеси в економіці будуть погіршуватися. Подальші зміни економічної ситуації в країні можуть суттєво відрізнятися від розрахунків, проведених підприємством відповідно до вимог чинного законодавства України станом на 20 серпня 2023 року. Тому не виключаємо момент коригування окремих статтей (електроенергія, паливно-мастильні матеріали) до моменту прийняття рішення про встановлення тарифів на 2024 рік.

Відповідно до вимог законодавства України економічно обґрунтовані витрати собівартості надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення мають відшкодовуватися за рахунок відповідних тарифів. Встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво, згідно з діючим законодавством, не допускається.

 Зауважимо, що згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на послугу з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Водночас, чинними законодавчими актами не встановлено мораторій на зміну (підвищення) тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Просимо споживачів нашого підприємства з розумінням віднестися до зміни вартості послуг на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення та поспішити повністю розрахуватися з боргами за надані послуги за діючими тарифами.

            Пропозиції та зауваження щодо  встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2024рік приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою:

м. Ковель,  вул. Івасюка, 13 або на електронну пошту kovelwodatarasova@ukr.net

 

Адміністрація

24-08-2023
Тарифи та послуги
Опитування
Чи використовуєте Ви лічильники води для обліку свого водоспоживання?
Так, маю значну економію
Ні, але планую встановити лічильники найближчим часом
Ні, мене влаштовує розрахунок за нормою
Посилання на сайти